Skip to content

Testimonies

Testimonies
1/30 videos
1
Jonette&#039s Story
Jonette's Story
00:33
2
Rebecca&#039s Story
Rebecca's Story
00:57
3
Kerry&#039s Story
Kerry's Story
00:46
4
Randy&#039s Story
Randy's Story
00:34
5
Michael&#039s Story
Michael's Story
00:36
6
Jennifer&#039s Story
Jennifer's Story
00:38
7
Laura&#039s Story
Laura's Story
00:30
8
Shelly&#039s Story
Shelly's Story
00:33
9
Amanda&#039s Story
Amanda's Story
00:23
10
Bunni&#039s Story
Bunni's Story
00:47
11
Mandy&#039s Story
Mandy's Story
00:51
12
Sherry&#039s Story
Sherry's Story
00:30
13
Jennifer&#039s Story
Jennifer's Story
00:38
14
Nikki&#039s Story
Nikki's Story
00:50
15
Elaine&#039s Story
Elaine's Story
00:33
16
Suzie&#039s Story
Suzie's Story
02:09
17
Lori&#039s Story
Lori's Story
00:31
18
Chris and Ashley&#039s Story
Chris and Ashley's Story
00:27
19
Chris&#039 Story
Chris' Story
01:13
20
Candy&#039s Story
Candy's Story
00:08
21
Rusty&#039s Story
Rusty's Story
00:48
22
Heather&#039s Story
Heather's Story
00:34
23
Sarah&#039s Story
Sarah's Story
00:29
24
Melanie&#039s Story
Melanie's Story
00:33
25
Nancy&#039s Story
Nancy's Story
00:28
26
Kristy&#039s Story
Kristy's Story
00:22
27
Brandi&#039s Story
Brandi's Story
00:31
28
Kipsey&#039s Story
Kipsey's Story
00:38
29
Michele&#039s Story
Michele's Story
00:28
30
Karen&#039s Story
Karen's Story
00:30